<h2>S.P.S Co. | SUN POWER STAMATIS Cο.</h2><p>Η εταιρεία η οποία εδρεύει στο 7ο χλμ Κομοτηνής - Ξάνθης, ειδικεύεται σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ...</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.stamdhm.4ty.gr/more.php?l=el' >Περισσότερα...</a></div> <h2>Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία</h2><p>Η εταιρεία η οποία εδρεύει στο 7ο χλμ Κομοτηνής - Ξάνθης, αναλαμβάνει την ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών έργων - κατασκευή οικοδομών...</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.stamdhm.4ty.gr/more.php?l=el' >Περισσότερα...</a></div> <h2>S.P.S Co. | SUN POWER STAMATIS Cο.</h2><p>Η εταιρεία η οποία εδρεύει στο 7ο χλμ Κομοτηνής - Ξάνθης, αναλαμβάνει την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων...</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.stamdhm.4ty.gr/more.php?l=el' >Περισσότερα...</a></div>
Previous Next
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
S.P.S Co. | SUN POWER STAMATIS Cο. | Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία Κομοτηνή 

Η εταιρεία αποτελεί μία αμιγώς οικογενειακή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην Κομοτηνή και Ιωάννινα έχοντας στην κατοχή της όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, μηχανήματα - εργαλεία όπως γερανοφόρα οχήματα, ανατρεπόμενα οχήματα παντός τύπου, λαστιχοφορα και ερπυστριοφόρα οχήματα κ.α.
 
Αναλαμβάνουμε:
 Eιδίκευση σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ 
 Εκτέλεση έργων ΔΕΔΔΗΕ - ΟΤΕ και λοιπών υπηρεσιών
 Κατασκευή υπόγειων δικτύων άρδευσης και ύδρευσης
 Ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών έργων - κατασκευή οικοδομών
 Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων
 Δημιουργία εργοταξίων σε όλη την Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό 
 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της εταιρείας μας καθώς επίσης και οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

 

Στοιχεία Εταιρείας               Ισολογισμός

 

Εξυπηρετούμε την Κομοτηνή, τα Ιωάννινα και όλη την Ελλάδα. 

S.P.S Co. | SUN POWER STAMATIS Cο. | Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία 
7ο χλμ Κομοτηνής - Ξάνθης, Κομοτηνή
Τηλ: 2531036096 Κιν: 6932367444